רישום הדומיין שלך נמצא בהמתנה. בדוק שוב בעוד שעה
פורסם בתאריך 22/07/2021

Taxation Forum

קיים נוהג מקובל בקרב חברות (לרוב הייטק, עובדי מו"פ) לתמרץ עובדים באמצעות תגמול הוני (אופציות או מניות). אחת ממטרות התגמול היא לשמר את העובדים לטווח הארוך ויצירת זהות באינטרסים בין בעלי המניות לבין העובדים למען הצלחת החברה והשגת יעדים. בדרך זו העובדים מקבלים זכות לאופציות הניתנות להמרה למניות של החברה. זוהי תכנית התגמול הנפוצה ביותר בישראל הידועה בשמה הלועזי Employee Stock Ownership Plan ESOP.

נהוג לקבוע תקופת הבשלה לאופציות, כך שרק לאחר שתחלוף, האופציות תהיינה ניתנות למימוש למניות החברה. בנוסף, לכל אופציה נקבע מחיר מימוש, אשר בדרך כלל שווה למחיר השוק של מניית החברה, כך שלאחר תקופת ההבשלה רשאי העובד לממש את האופציה בתוספת תשלום מימוש ולקבל מניות רגילות של החברה. החוק, למעשה, הכיר בעובדה שחברות בתחילת דרכן אינן מסוגלות לשלם לעובדיהן שכר גבוה ועל כן אפשר לתגמל את העובדים בדרך של מתן אופציות, אשר אינה פוגעת בתזרים המזומנים בחברה. תנאי ההבשלה, נקבעים ע"פ שיקול דעתה של החברה המעסיקה ואינם מותנים רק בתקופת עבודתו של העובד בחברה, אלא גם בתנאים שאם יתקיימו, יבשיל התגמול ההוני והזכויות המוקצות תהפוכנה לקניינו של העובד, וכך תקבע כמות מניות שיוקצו לעובד.
בקשה להצעת מחיר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.