רישום הדומיין שלך נמצא בהמתנה. בדוק שוב בעוד שעה
פורסם בתאריך 09/02/2021

Taxation Forum

שיקולי הקמת חברה מול עצמאי יחיד.
1. מבחינה תדמיתית חברה בע"מ ממותגת טוב יותר מעסק תחת פעילות עצמאי.
2. ישנו חסכון משמעותי בביטוח לאומי. עצמאי חייב לפי חוק לשלם ביטוח לאומי ודמי בריאות בגין כל הכנסותיו. לעומת זאת, אם יעבוד תחת חברה בע"מ, רק המשכורת שימשוך תחויב בביטוח לאומי, בעוד שמשיכת יתרת רווחי החברה כדיבידנד תהיה פטורה ממס.
3. יחיד הפועל כעצמאי משלם מס הכנסה לפי מדרגות המס קבועות וזאת בהתאם לגובה הכנסותיו. שיעור המס השולי המרבי עבור עצמאי הינו 50% (47%+ 3% מס יסף) נכון לשנת 2021. בנוסף למס הכנסה, עצמאי נדרש לשלם גם דמי ביטוח לאומי על הכנסותיו ולכן נטל "המס" המשוקלל יכול להגיע עד כדי 60%!! לעומתו, נטל המס המשוקלל (דו שלבי) החל על חברה + על היחיד בעת משיכת הכספים "עד הבית" הוא 46.1% ומורכב ממס חברות קבוע אשר חל על ההכנסה החייבת בשיעור של 23% וממס בשיעור 30% החל על יתרת הרווח לאחר מס המחולקת כדיבידנד. במידה ויחול על היחיד דם מס יסף המס המשוקלל יהיה בשיעור 48.4%.
כל שכן, בידי החברה אפשרות לדחות את תשלום המס על הדיבידנד ע"י חלוקת הרווחים וכך גם ניתן להימנע מתשלום מס יסף, תוך מינוף הרווחים הצבורים בחברה למימון פעילויות או השקעות נוספות. לפיכך, דחייה או הימנעות מחלוקת רווחים מביאים לכך כי חבות המס על הכנסות פעילותה של חברה בע"מ הינה כמחצית מזו המוטלת על פעילות עצמאית.
4. הגנה משפטית – חברה בע"מ כאישיות משפטית נפרדת.
לפי 'עקרון האישיות המשפטית הנפרדת', בעל המניות בחברה מוגן לרוב מבחינה משפטית. עצמאי אשר צובר חובות חייב עבורם אישית, חברה בע"מ שנרשמה כדין ברשם החברות היא למעשה גוף משפטי חדש, ובעל אישיות משפטית נפרדת
בקשה להצעת מחיר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.